Bisättning

I många församlingar finns det inte digitala system för att hantera kistor, urnor och askor. Noteringar förs in i anteckningsböcker, all kunskap finns hos en enskild person, det råder osäkerhet om vem som hämtat och lämnat, och ibland händer det som inte får hända, stoft kommer på avvägar.

Med det nya systemet Bisättning får församlingen på ett enkelt sätt ökad kontroll och säkerhet . Några av fördelarna med systemet är:

  • Ökad säkerhet med minskad manuell hantering
  • Kontroll över var stoftet finns i varje ögonblick
  • Spårbarhet med historik över vad som har gjorts, när det gjordes och vem som gjorde det
  • Lätt att i realtid se beläggning i varje bisättningslokal
  • Påminnelse om när en kista, urna eller aska närmar sig lagstadgad tid
  • Användarvänligt webbaserat system som kan användas av alla
  • App för mobil och platta för snabb och enkel in- och utregistrering

Intresserad av att veta mer om Bisättning och boka en demo?
Kontakta vår Account Manager Madeleine.

Madeleine Peylow

Madeleine Peylow

Account Manager
046-840 42
madeleine.peylow@vitecsoftware.com