Alla FAS- och LabOra-program är nu åter i drift.
Vi hänvisar därför till informationen som publiceras där gällande kvarvarande driftstörningar.

Information

Svenska kyrkan har sedan torsdag 23 november stora driftstörningar i flera IT-system. Via TT har Svenska kyrkan sedan lördag 25 november bekräftat att driftstörningarna beror på ett större cyberangrepp. Effekterna av angreppet bedöms bestå under några veckor.

Nedan finner ni några vanligt förekommande frågor och svar kring hur detta påverkar era produkter från Vitec Samfundssystem.

Observera att ni alltid i första hand ska följa Svenska kyrkans senaste direktiv som publiceras på Kornet.

Guider

FAS Reskontra - Hantering av leverantörsfakturor
LabOra Leverantörsreskontra - Hantering av leverantörsfakturor

Frågor och svar

Hur påverkar detta våra produkter från Vitec Samfundssystem?
Svar: Vitec Samfundssystem levererar flertalet produkter till kunder i Svenska kyrkan. Dessa kan kategoriseras in i två kategorier; desktop-program (som installeras på lokala datorer och servrar) och webb-program (som körs via en webbläsare).

Våra webb-program är inte påverkade av driftstörningen och kan fortsatt nyttjas som vanligt. Dock påverkas flera integrationer mot Svenska kyrkans centrala IT-system, t ex integrationen mot Kommunikatorn.

De desktop-program som driftas av er eller i GIP kan inte nyttjas förrän datorer och servrar setts över och är OK att användas igen enligt Svenska kyrkans direktiv.

Har ni backuper på vår data i desktop-programmen?
Svar: Nej. Vitec Samfundssystem har inte några backuper av er data i desktop-programmen. Då det är ni själva, GIP eller annan tredje part som driftar era desktop-program så ligger även ansvaret för backuper hos er, GIP eller annan tredje part.

Vi kommer inte åt våra desktop-program, hur gör jag för att skicka betalfiler till banken?
Svar: Eftersom det inte går att komma åt desktop-programmen kan inga betalfiler skickas. Betalningar får göras manuellt på banken och registreras i ekonomiprogrammet i efterhand. Var noggranna med dokumentationen för vilka fakturor som hanteras manuellt.
Om ni använder FAS Elektronisk faktura kan ni se vilka fakturor som finns i omlopp samt status på dessa.
Vi kommer att ta fram manualer för hur efterregistreringen kan göras, för att förenkla hanteringen för er.

Kan jag komma åt informationen i kyrkogårds-programmen på något vis?
Svar: Om du tidigare har skrivit ut beredskapsrapporter från kyrkogårdsprogrammet finns mycket information där.
Om FAS Karta används kan du se information om gravplatser, gravsatta, gravplatsritningar, skötselavtal där. Det finns även viss information att tillgå i LabOra Webbkarta och Gravar.se.
I boknings-programmen FAS Bokning/Medarbetaren finns viss information kopplat till gravsättningen.

Vad gör vi om vi inte kan lämna in AGI:n i tid?
Svar: Det ska gå att begära anstånd för inlämning av AGI. Vänligen kontakta Skatteverket för mer information.

Vad händer om vi inte har fått tillgång till löne-programmen i tid för decemberlönen?
Svar: Det finns inget enkelt svar på den frågan, men ett alternativ kan vara att betala ut "raka löner" d.v.s. den fasta bruttolönen med avdrag för skatt. Eventuella avdrag och tillägg får sedan hanteras i efterhand.
För kunder som använder TID kan all information om avvikelser tas ut via Godkännande > Tidredovisning. Välj Export för att få ut en sammanställning av samtliga tidredovisningar utskrivna till Excel.
Det går även att se överenskommen lön via Organisation > Namn > Anställning.