Alla kurser
FAS
LabOra

12

March

LabOra Medarbetaren - Fördjupning administratör

WebbinariumVitec Samfundssystem inbjuder till en fortsättningskurs för administratörer i det helt webbaserade LabOra Medarbetaren. På kursen fokuserar vi på användarrollerna, skillnaden mellan kontakt och användare och vilka funktioner som finns för dig som administratör i Medarbetaren. Kursen hålls som "Webinar", dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna. Inga övningar ingår.
Mer informationAnmälan

19

March

Lanseringsevent - Admino Diarie (Gratis)

WebbinariumVarmt välkommen till lanseringen av Admino Diarie!
Mer informationAnmälan

19

March

Lanseringsevent - Admino Karta (Gratis)

WebbinariumVartm välkommen till lanseringen av Admino Karta!
Mer informationAnmälan

19

March

Presentation Admino Gravbok & Skötsel (Gratis)

WebbinariumVarmt välkommen till en presentation av Admino Gravbok & Skötsel!
Mer informationAnmälan

21

March

LabOra Medarbetaren - Fördjupning maxanvändare

WebbinariumVitec Samfundssystem inbjuder till en fortsättningskurs i det helt webbaserade LabOra Medarbetaren. Vi går igenom vart och hur personuppgifter lagras, samt vad som krävs för att upprätthålla GDPR. Kursen hålls som "Webinar", dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna. Inga övningar ingår.
Mer informationAnmälan

3

April

FAS - Lön Grundkurs

WebinarVitec Samfundssystem inbjuder till grundkurs i FAS Lön. Vi går igenom grundläggande uppgifter som t ex de viktiga inställningarna i personregistret men tittar även på lönearter, arbetsschema, fördelningar mm. Vi följer löneberedningen från början till slut för både utbetalning av månadslöner, timlöner, ersättning till uppdragstagare samt arvode till förtroendevalda. Vi gör även återkopplingar till Kyrkans avtal. Kursen hålls som "Webinar" dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna. Möjlighet till frågor och diskussion kommer självklart att finnas! OBS! Kursen är uppdelad i två pass som genomförs två halvdagar i följd.
Mer informationAnmälan

9

April

FAS Kyrkogård grundkurs, 2 dagar 9-10 april

MalmöVitec Samfundssystem inbjuder till en tvådagars grundkurs med övningar där dag 1 (9 april) ägnas åt gravbok och dag 2 (10 april) åt gravskötsel. Du väljer om du vill gå en eller två dagar. Vår rekommendation är att gå båda dagarna, för att få ett helhetsperspektiv. Ta tillfället i akt att lära dig många av de möjligheter som FAS Kyrkogård erbjuder!
Mer informationAnmälan

10

April

FAS Bokning grundkurs

WebbinariumVitec Samfundssystem inbjuder till en grundkurs i det helt webbaserade FAS Bokning. Vi går igenom alla delar i bokningssystemet från att registrera bokningar till fakturering och rapporter, appar samt kopplingar till Reskontra och Kyrkogård. Kursen hålls som "Webinar", dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna. Inga övningar ingår.
Mer informationAnmälan

11

April

LabOra Kyrkogård - Gravbok fortsättning

WebbinariumVitec Samfundssystem inbjuder till en kortare kurs i LabOra Kyrkogård - Gravbok fortsättning. Kursen hålls som "webinar" dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna. Möjlighet till frågor och diskussion kommer självklart att finnas!
Mer informationAnmälan

11

April

LabOra Kyrkogård - Gravbok grund

WebbinariumVitec Samfundssystem inbjuder till en kortare kurs i LabOra Kyrkogård - Gravbok grund. I kursen går vi igenom grunderna i systemet så att du enklare kan administrera gravboken. Kursen hålls som "webinar" dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna. Möjlighet till frågor och diskussion kommer självklart att finnas!
Mer informationAnmälan

17

April

FAS Bokning - Fördjupning för administratörer

WebbinariumVitec Samfundssystem inbjuder till en kortare kurs för administratören i FAS Bokning. Vi går igenom de allmänna inställningarna, tittar på FAS Användare och behörigheter, ger tips om hanteringen kring GDPR m.m. Vi ger också tips om arbetssätt/policy som kan effektivisera den dagliga hanteringen av bokningarna.Kursen hålls som “Webinar”, dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna. Inga övningar ingår.
Mer informationAnmälan

18

April

LabOra Kyrkogård - Gravskötsel fortsättning

WebbinariumVitec Samfundssystem inbjuder till en kortare kurs i LabOra Kyrkogård - Gravskötsel fortsättning. Kursen hålls som "webinar" dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna. Möjlighet till frågor och diskussion kommer självklart att finnas!
Mer informationAnmälan

18

April

LabOra kyrkogård - Gravskötsel grund

WebbinariumVitec Samfundssystem inbjuder till en kortare kurs i LabOra Kyrkogård - Gravskötsel grund. Kursen hålls som "webinar" dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna. Möjlighet till frågor och diskussion kommer självklart att finnas!
Mer informationAnmälan

24

April

LabOra Kyrkogård - Mallar

WebbinariumVitec Samfundssystem inbjuder till en kortare kurs i LabOra Kyrkogård - Mallar. Kursen hålls som "webinar" dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna. Möjlighet till frågor och diskussion kommer självklart att finnas!
Mer informationAnmälan

25

April

LabOra Kundreskontra - grundkurs

WebbinariumVitec Samfundssystem bjuder in till en kurs i LabOra Kundreskontra. En grundkurs där vi går igenom hur man arbetar med fakturering, kreditering, delkrediteringar samt inbetalningar. Kursen hålls som ”Webinar”, dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar samtidigt som personal från Vitec Samfundssystem visar funktionerna i systemet.
Mer informationAnmälan

7

May

Labora Medarbetaren - Grundkurs

WebbinariumEn grundläggande genomgång för dig som vill lära dig mer om grunderna i Medarbetaren. Fokus kommer att ligga på kalendervyerna, filter och hur enklare bokningar görs. Kursen hålls som "Webinar", dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna. Inga övningar ingår.
Mer informationAnmälan

8

May

LabOra Kyrkogård - Gravstenssäkring och vanvård

WebbinariumVitec Samfundssystem inbjuder till en kortare kurs i LabOra Kyrkogård - Gravstenssäkring och vanvård. Kursen hålls som "webinar" dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna. Möjlighet till frågor och diskussion kommer självklart att finnas!
Mer informationAnmälan

14

May

FAS Reskontra - Leverantörsreskontra

WebbinariumVitec Samfundssystem inbjuder till en kurs i FAS Reskontra. Vi tittar på grunduppgifter som styr arbetet och ger tips som kan underlätta den dagliga hanteringen av församlingen/pastoratets leverantörsfakturor. Vi går bl a igenom hur man kan registrerar fakturor, hanterar betalningar, gör avstämningar mm.Kursen hålls som ett "Webinar", dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna. Inga övningar ingår.
Mer informationAnmälan

16

May

Budget i LabOra Ekonomi

WebbinariumVitec Samfundssystem inbjuder till en kurs för dig som vill arbeta med budget i LabOra Ekonomi. Kursen hålls som ”Webinar”, dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar samtidigt som personal från Vitec Samfundssystem visar funktionerna i systemet.
Mer information

16

May

LabOra Karta - Grundkurs

StockholmVitec Samfundssystem inbjuder till en kurs i LabOra Karta - grundkurs. Lär dig hur du har maximal nytta av din karta. På kursen går vi igenom grundläggande funktioner såsom sökningar, utskrifter och redigering av kartan.
Mer informationAnmälan

21

May

FAS Elektronisk faktura

WebbinariumVitec Samfundssystem inbjuder till en kurs i FAS Elektronisk faktura. Vi går igenom ankomstregistreringen i FAS Reskontra, alla handläggningsstegen i FAS Elektronisk faktura samt ger tips för att kunna få ett effektivt flöde av leverantörsfakturorna. Kursen hålls som webinar, dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar samtidigt som personal från Vitec Samfundssystem visar funktionerna i systemet.
Mer informationAnmälan

22

May

FAS Reskontra - Kundreskontra

WebbinariumVitec Samfundssystem inbjuder till en kurs i FAS Reskontra. Vi tittar på grunduppgifter som styr arbetet och ger tips som kan underlätta den dagliga hanteringen av församlingen/pastoratets kundfakturor. Vi går bl a igenom hur man kan automatskapa fakturor, hantera betalningar, göra avstämningar mm.Kursen hålls som ett "Webinar", dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna. Inga övningar ingår
Mer informationAnmälan

30

May

Budget i FAS

WebbinariumVitec Samfundssystem inbjuder till ett budgetseminarium där vi går igenom alla delarna i budgetmodulen. Kursen hålls som webinar, dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna samt, kan precis som vid vilken kurs som helst, ställa frågor till kursledaren. Kursen vänder sig till dig som vill få en grundlig genomgång av budgetmodulens alla verktyg i FAS, men även till dig som vill få en repetition av rutinerna. Vi går också igenom lämpliga budgetrapporter samt ger tips om hur du jobbar effektivt i systemen. Vi tar även upp aktuella frågeställningar samt ger andra tips gällande budgetarbetet. Har du aldrig deltagit i en budgetkurs gällande FAS är detta absolut kursen för dig!
Mer informationAnmälan