Alla kurser
FAS
LabOra

21

May

FAS Elektronisk faktura

WebbinariumVitec Samfundssystem inbjuder till en kurs i FAS Elektronisk faktura. Vi går igenom ankomstregistreringen i FAS Reskontra, alla handläggningsstegen i FAS Elektronisk faktura samt ger tips för att kunna få ett effektivt flöde av leverantörsfakturorna.
Mer information

28

May

Budget i FAS - Driftsbudget

WebbinariumVitec Samfundssystem inbjuder till ett budgetseminarium där vi går igenom hur man arbetar med driftsbudgeten i budgetmodulen. Kursen vänder sig till dig som vill få en grundlig genomgång av årsbudgetformuläret i FAS, men även till dig som vill få en repetition av rutinerna. Vi går också igenom lämpliga budgetrapporter samt ger tips om hur du jobbar effektivt i systemen. Vi tar även upp aktuella frågeställningar samt ger andra tips gällande budgetarbetet. Har du aldrig deltagit i en budgetkurs gällande FAS är detta absolut kursen för dig!
Mer informationAnmälan

30

May

Budget i FAS - Anläggningsbudget

WebbinariumVitec Samfundssystem inbjuder till ett budgetseminarium där vi går igenom hur du i FAS Anläggning tar fram underlag för en investeringsbudget innehållande avskrivningar, internränta och internavskrivningar. För att kunna göra en budgetsimulering i FAS Anläggning krävs att du arbetar med din budget i FAS Redovisning.
Mer informationAnmälan

30

May

Budget i FAS - Gravskötselbudget

WebbinariumVitec Samfundssystem inbjuder till ett kortare budgetseminarium där vi går igenom hur du i FAS Kyrkogård tar fram underlag för gravskötselbudgeten. Gravskötselbudget inkluderar avräkning från gravskötselskuld, ev. skulduppräkning samt gravskötselintäkt och ev. räntekostnad. För att kunna göra en budgetsimulering i FAS Anläggning krävs att du arbetar med din budget i FAS Redovisning.
Mer informationAnmälan

4

June

Budget i FAS - Personalbudget

WebbinariumVitec Samfundssystem inbjuder till ett budgetseminarium där vi går igenom hur du i FAS Lön tar fram underlag för personalbudgeten. Vi går igenom inställningar, bearbetning av uppgifter samt rapporter. För att kunna ta fram underlag till personalbudgeten i FAS Lön krävs det att du arbetar med din budget i FAS Redovisning.
Mer informationAnmälan