Alla kurser
FAS
LabOra

28

March

FAS Kyrkogård grundkurs

MalmöVitec Samfundssystem inbjuder till en tvådagars grundkurs med datorövningar där dag 1 (28 mars) ägnas åt gravboken och dag 2 (29 mars) åt gravskötsel. Du väljer om du vill gå en eller två dagar. Vår starka rekomendation är att gå båda dagarna, för att få ett helhetsperspektiv. Ta tillfället i akt att lära dig mycket av de möjligheter som FAS Kyrkogård erbjuder!
Mer information

29

March

TID - Chef

WebbinariumVitec Samfundssystem inbjuder till en kurs för chefen/arbetsledaren med personalansvar i webbsystemet TID. Vi tittar på hur man som chef/granskare bl a hanterar arbetstidsplanering, tilldelar schema, lägger ut beredning och hanterar frånvaroanmälan. Vi går också igenom hur granskning/godkännande av tider, frånvaro mm hanteras.
Mer information

30

March

LabOra Lön -Hantera Förtroendevalda/Uppdragstagare

WebbinariumWebbinaret för dig som vill arbeta effektivt i LabOra Lön med arvoden till förtroendevalda och uppdragstagare. Lär dig bland annat om hur du skapar gruppter, massregistrerar och förneklar med egna lönearter
Mer information

13

April

FAS Bokning - Fördjupning för administratörer

WebbinariumVitec Samfundssystem inbjuder till en kortare kurs för administratören i FAS Bokning. Vi går igenom de allmänna inställningarna, tittar på FAS Användare och behörigheter, ger tips om hanteringen kring GDPR m.m. Vi ger också tips om arbetssätt/policy som kan effektivisera den dagliga hanteringen av bokningarna.Kursen hålls som “Webinar”, dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna. Inga övningar ingår.
Mer informationAnmälan

18

April

FAS Kyrkogård - Gravbok

WebbinariumVitec Samfundssystem inbjuder till kurs i FAS Kyrkogård, Gravbok. Ta tillfället i akt att lära dig grunderna i gravboken. Kursen hålls som "webinar" dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna. Möjlighet till frågor och diskussion kommer självklart att finnas!
Mer informationAnmälan

19

April

FAS Kyrkogård - Gravskötsel

WebbinariumVitec Samfundssystem inbjuder till kurs i FAS Kyrkogård, Gravskötsel. Ta tillfället i akt att lära dig grunderna gällande gravskötsel. Kursen hålls som "webinar" dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna. Möjlighet till frågor och diskussion kommer självklart att finnas!
Mer informationAnmälan

20

April

LabOra Kyrkogård - Gravstenssäkring och vanvård

WebbinariumVitec Samfundssystem inbjuder till en kortare kurs i LabOra Kyrkogård - Gravstenssäkring och vanvård. Kursen hålls som "webinar" dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna. Möjlighet till frågor och diskussion kommer självklart att finnas!
Mer informationAnmälan

25

April

TID - Användare

WebbinariumVitec Samfundssystem inbjuder till en kurs för användaren i webbsystemet TID. Vi tittar på hur man som användare bl a redovisar sin tid, särredovisar, hanterar sin ledighet/frånvaro och hur man lägger in sin reseräkning och sina utlägg. Kursen hålls som ”Webinar”, dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar samtidigt som personal från Vitec Samfundssystem visar funktionerna i systemet.
Mer informationAnmälan

25

April

TID - Chef

WebbinariumVitec Samfundssystem inbjuder till en kurs för chefen/arbetsledaren med personalansvar i webbsystemet TID. Vi tittar på hur man som chef/granskare bl a hanterar arbetstidsplanering, tilldelar schema, lägger ut beredning och hanterar frånvaroanmälan. Vi går också igenom hur granskning/godkännande av tider, frånvaro mm hanteras. Kursen hålls som ”Webinar”, dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar samtidigt som personal från Vitec Samfundssystem visar funktionerna i systemet.
Mer informationAnmälan

27

April

LabOra Karta - Grundkurs

StockholmVitec Samfundssystem inbjuder till en kurs i LabOra Karta - grundkurs. Lär dig hur du har maximal nytta av din karta. På kursen går vi igenom grundläggande funktioner såsom sökningar, utskrifter och redigering av kartan.
Mer informationAnmälan

27

April

LabOra Lön - Fördjupning och arbeta effektivt

WebbinariumArbetar du redan i LabOra Lön och vill lära dig smarta genvägar och effektiva arbetssätt för AB-anställda är detta webbinaret för dig. Vad betyder personkortet? Vad används logghistoriken till? Varför och var skapar du grupper och lägger du till medarbetare i gruppen ? Vilka är för- nackdelarna med digital tidredovisning? Detta och en del annat kommer vi att gå igenom under webbinaret. Önskar du fördjupade kunskaper om förtroendevalda och övriga arvodister hänvisar vi till webbinaret - Hantera Förtroendevalda och Uppdragstagare, Torsdag 29 september.
Mer informationAnmälan

3

May

FAS Lön - Grundkurs

WebbinariumVitec Samfundssystem inbjuder till grundkurs i FAS Lön. Vi går igenom grundläggande uppgifter som t ex de viktiga inställningarna i personregistret men tittar även på lönearter, arbetsschema, fördelningar mm. Vi följer löneberedningen från början till slut för både utbetalning av månadslöner, timlöner, ersättning till uppdragstagare samt arvode till förtroendevalda. Vi gör även återkopplingar till Kyrkans avtal. Kursen hålls som webbinarium dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna. Möjlighet till frågor och diskussion kommer självklart att finnas! OBS! Kursen är uppdelad i två pass som genomsförs två dagar i följd.
Mer informationAnmälan

4

May

FAS Diarie grundkurs

WebbinariumVitec Samfundssystem inbjuder till grundkurs i diarieföring. Under kursen går vi igenom både praktiska tips och regler för diarieföring och hur du registrerar och hanterar informationen i FAS Diarie. Vi visar hur FAS Diarie är anpassat efter den gällande klassificeringsstrukturen (infördes 2018). Kursen hålls som "Webinar", dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna. Möjlighet till frågor och diskussion kommer givetvis att finnas! Inga övningar ingår.
Mer informationAnmälan

9

May

FAS Reskontra - Leverantörsreskontra

WebinarVitec Samfundssystem inbjuder till en kurs i FAS Reskontra. Vi tittar på grunduppgifter som styr arbetet och ger tips som kan underlätta den dagliga hanteringen av församlingen/pastoratets leverantörsfakturor. Vi går bl a igenom hur man kan registrerar fakturor, hanterar betalningar, gör avstämningar mm.Kursen hålls som ett "Webinar", dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna. Inga övningar ingår.
Mer informationAnmälan

10

May

LabOra ACTA - Fördjupningskurs

WebbinariumVitec Samfundssystem inbjuder till en fördjupningskurs i det helt webbaserade LabOra ACTA. Vi går djupare in i diariesystemet, där du får flera olika sätt att diarieföra och kan anpassa systemet för att passa er verksamhet. Kursen hålls som "Webinar", dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna. Inga övningar ingår.
Mer informationAnmälan

11

May

FAS Reskontra - Kundreskontra

WebbinariumVitec Samfundssystem inbjuder till en kurs i FAS Reskontra. Vi tittar på grunduppgifter som styr arbetet och ger tips som kan underlätta den dagliga hanteringen av församlingen/pastoratets kundfakturor. Vi går bl a igenom hur man kan automatskapa fakturor, hantera betalningar, göra avstämningar mm.Kursen hålls som ett "Webinar", dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna. Inga övningar ingår
Mer informationAnmälan

11

May

LabOra Karta - Grundkurs

StockholmVitec Samfundssystem inbjuder till en kurs i LabOra Karta - grundkurs. Lär dig hur du har maximal nytta av din karta. På kursen går vi igenom grundläggande funktioner såsom sökningar, utskrifter och redigering av kartan.
Mer informationAnmälan

11

May

Labora Medarbetaren - Grundkurs

WebbinariumEn grundläggande genomgång för dig som vill lära dig mer om grunderna i Medarbetaren. Fokus kommer att ligga på kalendervyerna, filter och hur enklare bokningar görs. Kursen hålls som "Webinar", dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna. Inga övningar ingår.
Mer informationAnmälan

16

May

FAS Elektronisk faktura

WebbinariumVitec Samfundssystem inbjuder till en kurs i FAS Elektronisk faktura. Vi går igenom ankomstregistreringen i FAS Reskontra, alla handläggningsstegen i FAS Elektronisk faktura samt ger tips för att kunna få ett effektivt flöde av leverantörsfakturorna. Kursen hålls som webinar, dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar samtidigt som personal från Vitec Samfundssystem visar funktionerna i systemet.
Mer informationAnmälan

24

May

TID - Användare

WebbinariumVitec Samfundssystem inbjuder till en kurs för användaren i webbsystemet TID. Vi tittar på hur man som användare bl a redovisar sin tid, särredovisar, hanterar sin ledighet/frånvaro och hur man lägger in sin reseräkning och sina utlägg. Kursen hålls som ”Webinar”, dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar samtidigt som personal från Vitec Samfundssystem visar funktionerna i systemet.
Mer informationAnmälan

24

May

TID - Chef

WebbinariumVitec Samfundssystem inbjuder till en kurs för chefen/arbetsledaren med personalansvar i webbsystemet TID. Vi tittar på hur man som chef/granskare bl a hanterar arbetstidsplanering, tilldelar schema, lägger ut beredning och hanterar frånvaroanmälan. Vi går också igenom hur granskning/godkännande av tider, frånvaro mm hanteras. Kursen hålls som ”Webinar”, dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar samtidigt som personal från Vitec Samfundssystem visar funktionerna i systemet.
Mer informationAnmälan

25

May

LabOra - Personalbudget i Lön och Ekonomi del 1

WebbinariumVitec Samfundssystem inbjuder till en kurs i två delar för dig som vill arbeta med förberedelserna till personalbudgeten i LabOra Lön och föra över dem till budgeten i LabOra Ekonomi. Del 1 har fokus på Lön och del 2 på Ekonomi. Kurserna är vardera ca 1 timme och går direket efter varandra på samma dag. Det går utmärkt att gå bara en av dem. Vi går igenom hela processen från att skapa de grundläggande förutsättningar i Lön för att skapa ett personalbudgetunderlag till den färdiga personalbudgetn i ekonomi.  Kursen hålls som ”Webinar”, dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar samtidigt som personal från Vitec Samfundssystem visar funktionerna i systemet.
Mer informationAnmälan

30

May

LabOra - Personalbudget i Lön och Ekonomi del 2

WebbinariumVitec Samfundssystem inbjuder till en kurs i två delar för dig som vill arbeta med förberedelserna till personalbudgeten i LabOra Lön och arbeta vidare med dem i LabOra Ekonomi. Del 1 har fokus på Lön och del 2 på Ekonomi. Kurserna är vardera ca 1 timme och går direket efter varandra på samma dag. Det går utmärkt att gå bara en av dem. Vi går igenom hela processen från att skapa de grundläggande förutsättningar i Lön för att skapa ett personalbudgetunderlag till den färdiga personalbudgetn i ekonomi.  Kursen hålls som ”Webinar”, dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar samtidigt som personal från Vitec Samfundssystem visar funktionerna i systemet.
Mer informationAnmälan

31

May

Budget i FAS

WebbinariumVitec Samfundssystem inbjuder till ett budgetseminarium där vi går igenom alla delarna i budgetmodulen. Kursen hålls som webinar, dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna samt, kan precis som vid vilken kurs som helst, ställa frågor till kursledaren. Kursen vänder sig till dig som vill få en grundlig genomgång av budgetmodulens alla verktyg i FAS, men även till dig som vill få en repetition av rutinerna. Vi går också igenom lämpliga budgetrapporter samt ger tips om hur du jobbar effektivt i systemen. Vi tar även upp aktuella frågeställningar samt ger andra tips gällande budgetarbetet. Har du aldrig deltagit i en budgetkurs gällande FAS är detta absolut kursen för dig!
Mer informationAnmälan