Anmälan till LabOra - Löneartsregistrets betydelse

Webbinarium

Vitec Samfundssystem bjuder in till en kurs i Löneartsregistrets betydelse i LabOra Lön.   Vi går igenom löneartens roll vid registrering av lön, anställningsformer, vem som ska ha pensionsgrundande lön, vilken kontering som styr bokföringsunderlaget och mycket mer

Kursen/seminariet är helt eller delvis fulltecknat

Alla rutor som är markerade med orange talar om att platsen är fulltecknad. Det betyder att om du anmäler en person och fyller i en ruta som är markerad med orange kommer den här personen att bli placerad på väntlista. Ingen plats kan garanteras för personer som är placerade på väntlista.
Deltagare 1
Deltagare 2
Deltagare 3
Deltagare 4
Deltagare 5