Anmälan till LabOra - Löneartsregistrets betydelse

Webbinarium

Vitec Samfundssystem bjuder in till en kurs i Löneartsregistrets betydelse i LabOra Lön.   Vi går igenom löneartens roll vid registrering av lön, anställningsformer, vem som ska ha pensionsgrundande lön, vilken kontering som styr bokföringsunderlaget och mycket mer

Du kan inte anmäla dig via hemsidan till den här kursen eftersom anmälningstiden har gått ut. Men kontakta oss på 020‑55 80 00 för att få information om det finns möjlighet att komma med på kursen.