Anmälan till LabOra Kyrkogård - Gravskötsel

Stockholm

Vitec Samfundssystem inbjuder till en kurs i LabOra Kyrkogård - Gravskötsel. På kursen går vi igenom hur man arbetar med gravskötslar i systemet.

Du kan inte anmäla dig via hemsidan till den här kursen eftersom anmälningstiden har gått ut. Men kontakta oss på 020‑55 80 00 för att få information om det finns möjlighet att komma med på kursen.