TID - Användare - Webbinarium

Vitec Samfundssystem inbjuder till en kurs för användaren i webbsystemet TID. Vi tittar på hur man som användare bl a redovisar sin tid, särredovisar, hanterar sin ledighet/frånvaro och hur man lägger in sin reseräkning och sina utlägg. Kursen hålls som ”Webinar”, dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar samtidigt som personal från Vitec Samfundssystem visar funktionerna i systemet.

Innehåll

Vi visar hur man som användare arbetar i TID och tittar på:
  • Min sida
  • Inställningar på person
  • Arbetsplan
  • Registrering av tider/avvikelser
  • Särredovisning
  • Hantering av tidredovisning
  • Ledighetsansökan
  • Frånvaroanmälan
  • Reseräkning, körjournal och utlägg
  • Kort om Schemaplanering

Medverkande

Carina Hansson

Priser

Pris för kursen är 850 kr exkl moms. Priset är angivet per deltagare. Om ni anmäler flera deltagare från samma församling/pastorat utgår en rabatt om 10% för deltagare nr 5-9 samt 15% för deltagare nr 10 och uppåt. Ingen kursdokumentation ingår utan hänvisning sker till befintliga lathundar. Din anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång men om du får förhinder kan naturligtvis en arbetkamrat ersätta dig. Kursen genomförs vid minst fem deltagare.

Du kan inte anmäla dig via hemsidan till den här kursen eftersom anmälningstiden har gått ut. Men kontakta oss på 020‑55 80 00 för att få information om det finns möjlighet att komma med på kursen.