TID - Chef - Webbinarium

Vitec Samfundssystem inbjuder till en kurs för chefen/arbetsledaren med personalansvar i webbsystemet TID. Vi tittar på hur man som chef/granskare bl a hanterar arbetstidsplanering, tilldelar schema, lägger ut beredning och hanterar frånvaroanmälan. Vi går också igenom hur granskning/godkännande av tider, frånvaro mm hanteras. Kursen hålls som ”Webinar”, dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar samtidigt som personal från Vitec Samfundssystem visar funktionerna i systemet.

Innehåll

Vi visar hur man som chef arbetar i TID och tittar på:
  • Delegering
  • Organisation
  • Arbetstidsplanering
  • Tilldela/Redigera/Radera schema
  • Beredskap
  • Frånvaroanmälan
  • Granskning/godkännande av tider, frånvaro, schemaförslag, reseräkning mm.
  • Kort om Budget

Priser

Pris för kursen är 850 kr exkl moms. Priset är angivet per deltagare. Om ni anmäler flera deltagare från samma församling/pastorat utgår en rabatt om 10% för deltagare nr 5-9 samt 15% för deltagare nr 10 och uppåt. Ingen kursdokumentation ingår utan hänvisning sker till befintliga lathundar. Din anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång men om du får förhinder kan naturligtvis en arbetkamrat ersätta dig. Kursen genomförs vid minst fem deltagare.

Anmälan