LabOra - Personalbudget i Lön och Ekonomi del 1 - Webbinarium

Vitec Samfundssystem inbjuder till en kurs i två delar för dig som vill arbeta med förberedelserna till personalbudgeten i LabOra Lön och föra över dem till budgeten i LabOra Ekonomi. Del 1 har fokus på Lön och del 2 på Ekonomi. Kurserna är vardera ca 1 timme och går direket efter varandra på samma dag. Det går utmärkt att gå bara en av dem. Vi går igenom hela processen från att skapa de grundläggande förutsättningar i Lön för att skapa ett personalbudgetunderlag till den färdiga personalbudgetn i ekonomi.  Kursen hålls som ”Webinar”, dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar samtidigt som personal från Vitec Samfundssystem visar funktionerna i systemet.

Innehåll

Del 1 - Fokus Lön
 • Behörighet till personalbudget i Lön
 • Förberedelser:
  - Anställning
  - Kontoplanen
  - Organisationsträdet
 • Skapande av budget med dess förutsättningar
 • Beredning av personalbudgetunderlaget
 • Överföring av underlaget till LabOra Ekonomi


Medverkande

Ewa Mallmén

Priser

Pris för kursen är 850 kr. Priset är exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation. Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång. Vid förhinder är naturligtvis en arbetskamrat från församlingen/pastoratet välkommen att ersätta dig. Kursen genomförs vid minst fem deltagare.

Anmälan