LabOra - Personalbudget i Lön och Ekonomi del 1 - Webbinarium

Du kan inte anmäla dig via hemsidan till den här kursen eftersom anmälningstiden har gått ut. Men kontakta oss på 020‑55 80 00 för att få information om det finns möjlighet att komma med på kursen.

Vitec Samfundssystem inbjuder till en kurs i två delar för dig som vill arbeta med förberedelserna till personalbudgeten i LabOra Lön och föra över dem till budgeten i LabOra Ekonomi. Del 1 har fokus på Lön och del 2 på Ekonomi. Kurserna är vardera ca 1 timme och går direket efter varandra på samma dag. Det går utmärkt att gå bara en av dem. Vi går igenom hela processen från att skapa de grundläggande förutsättningar i Lön för att skapa ett personalbudgetunderlag till den färdiga personalbudgetn i ekonomi.  Kursen hålls som ”Webinar”, dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar samtidigt som personal från Vitec Samfundssystem visar funktionerna i systemet.

Innehåll

Del 1 - Fokus Lön
 • Behörighet till personalbudget i Lön
 • Förberedelser:
  - Anställning
  - Kontoplanen
  - Organisationsträdet
 • Skapande av budget med dess förutsättningar
 • Beredning av personalbudgetunderlaget
 • Överföring av underlaget till LabOra Ekonomi


Medverkande

Ewa Mallmén

Priser

Pris för kursen är 850 kr. Priset är exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation. Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång. Vid förhinder är naturligtvis en arbetskamrat från församlingen/pastoratet välkommen att ersätta dig. Kursen genomförs vid minst fem deltagare.