LabOra - Personalbudget i Lön och Ekonomi del 2 - Webinar

Vitec Samfundssystem inbjuder till en kurs i två delar för dig som vill arbeta med förberedelserna till personalbudgeten i LabOra Lön och arbeta vidare med dem i LabOra Ekonomi. Del 1 har fokus på Lön och del 2 på Ekonomi. Kurserna är vardera ca 1 timme och går direket efter varandra på samma dag. Det går utmärkt att gå bara en av dem. Vi går igenom hela processen från att skapa de grundläggande förutsättningar i Lön för att skapa ett personalbudgetunderlag till den färdiga personalbudgetn i ekonomi.  Kursen hålls som ”Webinar”, dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar samtidigt som personal från Vitec Samfundssystem visar funktionerna i systemet.

Innehåll

Del Fokus Ekonomi
  • Förberedelser - Skapa enskild flik för Personalbudget från LabOra Lön
  • Läsa in fil SIE-fil från LabOra Lön
  • Beredning av personalbudgeten
  • Komplettera med förtroendevalda och arvodister i manuella fliken
  • Uppdatering av konteringar på person i LabOra lön vid årsskiftet


Medverkande

Tomasz Szczepanski

Priser

Pris för kursen: 850 kr. Priset är exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation. Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång. Vid förhinder är naturligtvis en arbetskamrat från församlingen/pastoratet välkommen att ersätta dig. Kursen genomförs vid minst fem deltagare.

Anmälan