LabOra Kyrkogård - Gravbok grund - Webbinarium

Du kan inte anmäla dig via hemsidan till den här kursen eftersom anmälningstiden har gått ut. Men kontakta oss på 020‑55 80 00 för att få information om det finns möjlighet att komma med på kursen.

Vitec Samfundssystem inbjuder till en kortare kurs i LabOra Kyrkogård - Gravbok grund. I kursen går vi igenom grunderna i systemet så att du enklare kan administrera gravboken. Kursen hålls som "webinar" dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna. Möjlighet till frågor och diskussion kommer självklart att finnas!

Innehåll

  • Menyer i grunddata
  • Skapa gravplatser
  • Skapa gravrätter
  • Skapa gravsättningar
  • Gravplatsskissen

Målgrupp

Den här kursen är till för dig som är ny i LabOra Kyrkogård.

Förkunskaper

Inga grundläggande kunskaper krävs.

Medverkande

Anneli Eriksson

Dokumentation

Kursdokumentation ingår i kursavgiften. Denna mailas ut senast dagen före kurstillfället.

Priser

850 kr/person. Om ni anmäler flera deltagare från samma församling/pastorat utgår en rabatt om 10% för deltagare nr 5-9 samt 15% för deltagare nr 10 och uppåt. Priset är angivet per deltagare. Kursdokumentation ingår i kursavgiften och skickas via mail i samband med kallelsen. Din anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång, men om du får förhinder så kan naturligtvis en arbetskamrat ersätta dig. Kursen genomförs vid minst 5 deltagare.