LabOra Medarbetaren - Fördjupning Ordermodulen - Webbinarium

Vitec Samfundssystem inbjuder till en kurs i Ordermodulen i det helt webbaserade LabOra Medarbetaren. På kursen fokuserar vi på igångsättning av Ordermodulen och hur man skapar order. Kursen hålls som "Webinar", dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna. Inga övningar ingår.

Innehåll

  • Generella inställningar 
  • Behörigheter
  • Lokaler
  • Initiering av ordermodulen
  • Inställningar Ordermodulen
  • Skapa order
  • Skicka order
  • Felsökning

Målgrupp

Alla på församlingen.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Medverkande

Carina Hansson

Dokumentation

Kursdokumentation ingår i kursavgiften. Denna mailas ut som pdf i god tid innan kurstillfället.

Priser

850 kr/person. Om ni anmäler flera deltagare från samma församling/pastorat utgår en rabatt om 10% för deltagare nr 5-9 samt 15% för deltagare nr 10 och uppåt. Priset är angivet per deltagare. Kursdokumentation ingår i kursavgiften och skickas via mail i samband med kallelsen. Din anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång, men om du får förhinder så kan naturligtvis en arbetskamrat ersätta dig. Kursen genomförs vid minst fem deltagare.

Anmälan