FAS Elektronisk faktura - Webbinarium

Vitec Samfundssystem inbjuder till en kurs i FAS Elektronisk faktura. Vi går igenom ankomstregistreringen i FAS Reskontra, alla handläggningsstegen i FAS Elektronisk faktura samt ger tips för att kunna få ett effektivt flöde av leverantörsfakturorna. Kursen hålls som webinar, dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar samtidigt som personal från Vitec Samfundssystem visar funktionerna i systemet.

Innehåll

  • Skanning och ankomstregistrering av leverantörsfakturor i FAS Reskontra
  • Handläggning av leverantörsfakturor i FAS Elektronisk faktura
  • Genomgång och tips för samtliga handläggningssteg; Bestyrka, Kontera, Attestera, Utanordna
  • Sluthandläggning i FAS Reskontra

Målgrupp

För dig som har till arbetsuppgift att sköta den dagliga hanteringen av församlingens/pastoratets leverantörsfakturor. Kursen vänder sig även till dig som hanterar fakturor i FAS Elektronisk faktura och som känner att du vill ha fördjupade kunskaper och tips i de olika handläggningsstegen av leverantörsfakturorna.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Medverkande

Bitte Josefsson

Dokumentation

Kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Priser

850 kr/person. Priset är angivet per deltagare. Kursdokumentation ingår i kursavgiften och skickas via mail i samband med kallelsen. Din anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång, men om du får förhinder så kan naturligtvis en arbetskamrat ersätta dig. Kursen genomförs vid minst fem deltagare.

Anmälan