FAS Kyrkogård grundkurs, 2 dagar - Malmö

Du kan inte anmäla dig via hemsidan till den här kursen eftersom anmälningstiden har gått ut. Men kontakta oss på 020‑55 80 00 för att få information om det finns möjlighet att komma med på kursen.

Vitec Samfundssystem inbjuder till en tvådagars grundkurs med datorövningar där dag 1 (10 oktober) ägnas åt gravboken och dag 2 (11 oktober) åt gravskötsel. Du väljer om du vill gå en eller två dagar. Vår rekommendation är att gå båda dagarna, för att få ett helhetsperspektiv. Ta tillfället i akt att lära dig många av de möjligheter som FAS Kyrkogård erbjuder!

Innehåll

Dag 1 Gravbok med hantering av grav, gravplats med gravplatsritning, minneslund - minnesbrev, brevtexter, gravbrev samt hantering av förrättning. 

Dag 2 Gravskötsel med hantering av olika skötseltyper och dess betydelse såväl avtals- som bokföringsmässigt, utskrift av skötselavtal, rapporter för inköp/åtgärder, kundreskontradelen - fakturering, inbetalning, bokföring samt funktioner för arbetsorder

Målgrupp

Personal som arbetar med kyrkogårdsadministration samt dag 2 även ekonomipersonal.

Förkunskaper

Dag 1: Inga speciella förkunskaper krävs. Dag 2: OBS! Viss kunskap om bokföringsprinciper underlättar för att tillgodogöra sig kursdagen!

Medverkande

Maria Sjöholm

Dokumentation

Kursdokumentation med övningar och tips.

Priser

En dag: 5 190:- exkl moms, två dagar: 7 490:- exkl moms. Priset är angivet per deltagare. I priset ingår kursdokumentation samt fika och lunch. Din anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång, men om du får förhinder så kan naturligtvis en arbetskamrat ersätta dig. Kursen genomförs vid tillräckligt antal deltagare, dvs ett snittantal på 5 deltagare/dag. Vid fullbokning får personer som anmält sig till båda dagarna förtur.

Övrig information

OBS! Dag 1 - Gravbok hålls den 10/10. Dag 2 - Gravskötsel hålls den 11/10. Utbildningen hålls i Lexicons lokaler i centrala Malmö. Adress: Södergatan 24, 211 34 Malmö