FAS - Lön fördjupning - Webbinarium

Du kan inte anmäla dig via hemsidan till den här kursen eftersom anmälningstiden har gått ut. Men kontakta oss på 020‑55 80 00 för att få information om det finns möjlighet att komma med på kursen.

Vitec samfundssystem inbjuder till fördjupningskurs i FAS Lön. I denna utbildning riktar vi in oss på AB-anställda, för övriga anställningskategorier hänvisar vi till webbinaret "Hantera Förtroendevalda och Uppdragstagare". I del 1 fokuserar vi på personinställningarna - hur de påverkar i olika situationer som löneberedning, anställningsbevis, inrapporteringar mm. Vi tar upp frågor som hur och när man ska använda flera befattningar. Vi går också igenom vad man bör tänka på vid ändring av anställningsform och vad som påverkar semesteruppgifterna. Kursen hålls som "Webbinar", dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna. OBS! Kursen är uppdelad i två halvdagar.

Innehåll

  • Inställningar i personformuläret - bl a statusläge, anställningsform, lönegrupp, lönevärden.
  • PA information - är detta viktigt och vad används det till?
  • Flera befattningar - när behövs det och hur ska det hanteras i löneberedning och personregister?
  • Schemarutinen - vad den styr och påverkar.
  • Vad bör man tänka på när en person börjar/slutar?
  • Semesteruppgifter - vad påverkar och hur ändrar jag

Målgrupp

Användare av FAS Lön som vill fördjupa sina kunskaper i programmet. Kursen vänder sig även till användare som har arbetet en längre tid med lönearbete och som vill fräscha upp sina kunskaper samt skaffa sig fler tips som man kan ha nytta av i sitt lönearbete.

Förkunskaper

Grundkunskap i FAS Lön.

Medverkande

Lavin Murad

Dokumentation

Kursdokumentation med övningar och tips. Övningarna visas och utförs av kursledaren under kurstillfället.

Priser

Pris för kursen är 4 490 kr per deltagare. I priset ingår kursdokumentation. Priset är angivet exklusive moms. Din anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång, men om du får förhinder så kan naturligtvis en arbetskamrat ersätta dig. Kursen genomförs vid tillräckligt antal deltagare, dvs minst fem personer.