LabOra Medarbetaren - Fördjupning maxanvändare - Webbinarium

Vitec Samfundssystem inbjuder till en fortsättningskurs i det helt webbaserade LabOra Medarbetaren. Vi går igenom vart och hur personuppgifter lagras, samt vad som krävs för att upprätthålla GDPR. Kursen hålls som "Webinar", dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna. Inga övningar ingår.

Innehåll

  • Genomgång av olika begrepp
  • Boka förrättningar
  • Var personuppgifter sparas
  • Rensning av personuppgifter 
  • Grupper
  • Kunder

Målgrupp

Alla på församlingen.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Medverkande

Carina Hansson

Dokumentation

Kursdokumentation ingår i kursavgiften. Denna mailas ut som pdf i god tid innan kurstillfället.

Priser

890 kr/person. Om ni anmäler flera deltagare från samma församling/pastorat utgår en rabatt om 10% för deltagare nr 5-9 samt 15% för deltagare nr 10 och uppåt. Priset är angivet per deltagare. Kursdokumentation ingår i kursavgiften och skickas via mail i samband med kallelsen. Din anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång, men om du får förhinder så kan naturligtvis en arbetskamrat ersätta dig. Kursen genomförs vid minst fem deltagare.

Anmälan