FAS - Lön Grundkurs - Webinar

Vitec Samfundssystem inbjuder till grundkurs i FAS Lön. Vi går igenom grundläggande uppgifter som t ex de viktiga inställningarna i personregistret men tittar även på lönearter, arbetsschema, fördelningar mm. Vi följer löneberedningen från början till slut för både utbetalning av månadslöner, timlöner, ersättning till uppdragstagare samt arvode till förtroendevalda. Vi gör även återkopplingar till Kyrkans avtal. Kursen hålls som "Webinar" dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna. Möjlighet till frågor och diskussion kommer självklart att finnas! OBS! Kursen är uppdelad i två pass som genomförs två halvdagar i följd.

Innehåll

  • Systemuppgifter och andra inställningar
  • Genomgång av grundregister - löneart, arbetsschema, fördelningar m.m.
  • Personformuläret; registrering av månads-/timanställda, uppdragstagare och förtroendevalda
  • Löneberedning med utbetalning av månads- och timlöner samt ersättningar till uppdragstagare och extramusiker
  • Utskrift löneberedning
  • Rapportering av de vanligaste frånvaroorsakerna och de vanligaste lönetilläggen samt rättelser
  • Filöverföring till bank 
  • Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI)

Målgrupp

Nya löneadministratörer, som ska börja/just har börjat arbeta med FAS Lön, men också de som använt FAS Lön ett tag men känner att man behöver få fördjupade grundläggande kunskaper.

Förkunskaper

Inga alls!

Medverkande

Lavin Murad

Dokumentation

Kursdokumentation med övningar och tips. Övningarna visas och utförs av kursledaren under kurstillfället.

Priser

Pris för kursen är 4 790 kr per deltagare. Priset är exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation som skickas via mail senast dagen före kursstart. Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång. Vid förhinder är naturligtvis en arbetskamrat från församlingen/pastoratet välkommen att ersätta dig. Kursen genomförs vid minst fem deltagare.

Anmälan