FAS Kyrkogård grundkurs, 2 dagar 9-10 april - Malmö

Vitec Samfundssystem inbjuder till en tvådagars grundkurs med övningar där dag 1 (9 april) ägnas åt gravbok och dag 2 (10 april) åt gravskötsel. Du väljer om du vill gå en eller två dagar. Vår rekommendation är att gå båda dagarna, för att få ett helhetsperspektiv. Ta tillfället i akt att lära dig många av de möjligheter som FAS Kyrkogård erbjuder!

Innehåll

Dag 1 Gravbok med hantering av grav, gravplats med gravplatsritning, minneslund - minnesbrev, brevtexter, gravbrev samt hantering av förrättning. 

Dag 2 Gravskötsel med hantering av olika skötseltyper och dess betydelse såväl avtals- som bokföringsmässigt, utskrift av skötselavtal, rapporter för inköp/åtgärder, kundreskontradelen - fakturering, inbetalning, bokföring samt funktioner för arbetsorder

Målgrupp

Personal som arbetar med kyrkogårdsadministration samt dag 2 även ekonomipersonal.

Förkunskaper

Dag 1: Inga speciella förkunskaper krävs. Dag 2: Viss kunskap om bokföringsprinciper underlättar för att tillgodogöra sig kursdagen.

Medverkande

Maria Sjöholm

Dokumentation

Kursdokumentation med övningar och tips.

Priser

En dag: 5 390:- exkl moms, två dagar: 7 590:- exkl moms. Priset är angivet per deltagare. I priset ingår kursdokumentation samt fika och lunch. Din anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång, men om du får förhinder så kan naturligtvis en arbetskamrat ersätta dig. Kursen genomförs vid minst 5 deltagare. Vid fullbokning får personer som anmält sig till båda dagarna förtur.

Övrig information

Dag 1 - Gravbok hålls den 9/4. Dag 2 - Gravskötsel hålls den 10/4. Utbildningen hålls i Lexicons lokaler i centrala Malmö, fika och lunch ingår. Adress: Södergatan 24, 211 34 Malmö

Anmälan