FAS Kyrkogård - Gravskötsel - Webbinarium

Vitec Samfundssystem inbjuder till kurs i FAS Kyrkogård, Gravskötsel. Ta tillfället i akt att lära dig grunderna gällande gravskötsel. 

Innehåll

Gravskötsel med hantering av olika skötseltyper. Uppläggning av nya avtal, förändringar på befintliga avtal och utskrifter av rapporter för inköp och åtgärder.

Målgrupp

Den som inte tidigare har arbetat med gravskötsel, eller som i en mindre omfattning kommer att arbeta med skötseldelen av kyrkogårdsadministration och vill få en grundläggande kunskap om hur gravskötsel administreras i FAS Kyrkogård.

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs.

Dokumentation

Kursdokumentation ingår i kursavgiften. Denna mailas ut som pdf innan kurstillfället.

Priser

2 490 kr/person. Om ni anmäler flera deltagare från samma församling/pastorat utgår en rabatt om 10% för deltagare nr 5-9 samt 15% för deltagare nr 10 och uppåt. Priset är angivet per deltagare. Kursdokumentation ingår i kursavgiften och skickas via mail i samband med kallelsen. Din anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång, men om du får förhinder så kan naturligtvis en arbetskamrat ersätta dig. Kursen genomförs vid minst 5 deltagare.

Anmälan