FAS Anläggning - Webinar

Vitec Samfundssystem inbjuder till kurs i FAS Anläggning. Här går vi igenom grunderna som styr arbetet i FAS Anläggning. Kursen hålls som "webinar", dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna och genomför övningar med belysande exempel.

Innehåll

  • Registrering av anläggningsobjekt
  • Registrering av förbrukningsinventarier
  • Internränta
  • Fördelningar
  • Inventeringsfunktionen
  • Rapporter 
  • m.m.

Målgrupp

Alla som arbetar med FAS Anläggning.

Medverkande

Julia Almevi Munther, Vitec Samfundssystem

Dokumentation

Kursdokumentation med övningar och tips. Övningarna visas och utförs av kursledaren under kurstillfället.

Priser

1590 kr per deltagare. I priset ingår kursdokumentation. Priset är angivet exklusive moms. Din anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång, men om du får förhinder så kan naturligtvis en arbetskamrat ersätta dig. Kursen genomförs vid tillräckligt antal deltagare, dvs minst 5 stycken.

Anmälan