FAS Kyrkogård grundkurs - Malmö

Vitec Samfundssystem inbjuder till en tvådagars grundkurs med datorövningar där dag 1 (11 okt) ägnas åt gravboken och dag 2 (12 okt) åt gravskötsel. Välj om du vill gå en eller två dagar, men vi rekommenderar att du går båda för att få ett helhetsperspektiv. Ta tillfället i akt att få lära dig mycket av de möjligheter som FAS Kyrkogård erbjuder!

Innehåll

Dag 1 Gravbok med hantering av grav, gravplats med gravplatsritning, minneslund - minnesbrev, brevtexter, gravbrev samt hantering av förrättning med fakturering av clearing via KOB och bokning av personal och lokaler mm. 

Dag 2 Gravskötsel med hantering av olika skötseltyper och dess betydelse såväl avtals- som bokföringsmässigt, utskrift av skötselavtal, rapporter för inköp/åtgärder, kundreskontradelen - fakturering, inbetalning, bokföring samt funktioner för arbetsorder - extrabeställningar och mycket mer.

Målgrupp

Personal som arbetar med kyrkogårdsadministration samt dag 2 även ekonomipersonal.

Förkunskaper

Dag 1: Inga speciella förkunskaper krävs. Dag 2: OBS! Viss kunskap om bokföringsprinciper är en nödvändighet för att tillgodogöra sig kursdagen!

Medverkande

Anna Lindborg, Vitec Samfundssystem

Dokumentation

Kursdokumentation med övningar och tips.

Priser

En dag: 4 990:- exkl moms, två dagar: 6 990:- exkl moms. Priset är angivet per deltagare. I priset ingår kursdokumentation samt fika och lunch. Din anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång, men om du får förhinder så kan naturligtvis en arbetskamrat ersätta dig. Kursen genomförs vid tillräckligt antal deltagare, dvs ett snittantal på 5 deltagare/dag. Vid fullbokning får personer som anmält sig till båda dagarna förtur.

Övrig information

OBS!! Dag 1 - Gravbok hålls den 11/10           Dag 2 - Gravskötsel hålls den 12/10

Utbildningen hålls i Lexicon lokaler i centrala Malmö.

Adress:
Södergatan 24
211 34 Malmö

Du kan inte anmäla dig via hemsidan till den här kursen eftersom anmälningstiden har gått ut. Men kontakta oss på 020‑55 80 00 för att få information om det finns möjlighet att komma med på kursen.