FAS Kyrkogård - Gravskötsel - Webinar

Vitec Samfundssystem inbjuder till kurs i FAS Kyrkogård, Gravskötsel. Ta tillfället i akt att lära dig grunderna gällande gravskötsel. Kursen hålls som "webinar" dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna. Möjlighet till frågor och diskussion kommer självklart att finnas!

Innehåll

Gravskötsel med hantering av olika skötseltyper. Uppläggning av nya avtal, förändringar på befintliga avtal och utskrifter av rapporter för inköp och åtgärder.

Målgrupp

Den som inte tidigare har arbetat med gravskötsel, eller som i en mindre omfattning kommer att arbeta med skötseldelen av kyrkogårdsadministration och vill få en grundläggande kunskap om hur gravskötsel administreras i FAS Kyrkogård.

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs.

Medverkande

Anna Lindborg, Vitec Samfundssystem

Dokumentation

Kursdokumentation ingår i kursavgiften. Denna mailas ut som pdf i god tid innan kurstillfället.

Priser

1 990 kr/person. Om ni anmäler flera deltagare från samma församling/pastorat utgår en rabatt om 10% för deltagare nr 5-9 samt 15% för deltagare nr 10 och uppåt. Priset är angivet per deltagare. Kursdokumentation ingår i kursavgiften och skickas via mail i samband med kallelsen. Din anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång, men om du får förhinder så kan naturligtvis en arbetskamrat ersätta dig. Kursen genomförs vid minst 5 deltagare.FAS Gravbok, FAS Gravskötsel och FAS Administration har tillsammans samma innehåll som FAS Kyrkogård Grundkurs. Rabatt utgår med 20% för den som anmäler sig till alla tre tillfällen. OBS! Ange under Övrigt på anmälningssidan att du är anmäld till alla tre tillfällen.

Anmälan