Anmälan till LabOra Kyrkogård - Gravbok grund

Stockholm

Vitec Samfundssystem inbjuder till en kurs i LabOra Kyrkogård - Gravbok grund. I kursen går vi igenom grundarena i systemet så att du enklare kan administrera gravboken.

Kursen/seminariet är helt eller delvis fulltecknat

Alla rutor som är markerade med orange talar om att platsen är fulltecknad. Det betyder att om du anmäler en person och fyller i en ruta som är markerad med orange kommer den här personen att bli placerad på väntlista. Ingen plats kan garanteras för personer som är placerade på väntlista.
Deltagare 1
Deltagare 2
Deltagare 3
Deltagare 4
Deltagare 5